Dålig lukt från mögel, rök och husdjur är ett förekommande problem för många ägare av bostadsrätter runt om i Sverige.

Mögel

Mögellukt är inte bara obehagligt utan kan vara rent utav farligt för hälsan och bör fixas så snabbt som möjligt. Vissa sorters mögel kan till och med vara cancerframkallande.

 

Röklukt

Röklukt som orsakats av brand eller tobaksrökning kan vara svårt att avlägsna speciellt från träväggar och annat material som suger åt sig röken. Det finns ozongeneratorer som kan ta bort röklukt men det kan ta lite tid.

screenshot_927

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.